Dưới đây là các bài dịch của Hồ Đức Thọ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lũng Nhai minh hội (Vũ Hoán): Bản dịch của Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng

Bính Thân thề ở Lũng Nhai
Đánh Ngô tất thắng chẳng sai chắc rồi
Người quỳ chỗ ấy còn đây
Cắm cờ dấy nghĩa cạnh nơi ta ngồi
Anh hùng thuở ấy đâu rồi
Dưới cây Như Áng dân vui chốn nào?
Thung My ví có ai vào
Chuyện xưa non nước xiết bao ngậm ngùi

Ảnh đại diện

Lê gia hổ táng mộ (Dương Bang Bản): Bản dịch của Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng

Sông hồ ngàn dặm tới nơi đây
Thấp thoáng tường rêu dưới bóng cây
Khe nước núi Long đi đổ đó
Táng trên non Bắc hổ mang thây
Điềm lành sinh cháu ra làm tướng
Ngôi đế nhiều mưu việc khéo thay
Sách nói ba đời còn rõ rệt
Thì ra bốn mặt thiếu cao dày

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]