Bầy chim di trú chúng tôi
Bay vào lồng lạnh tiết trời mùa đông
Khi vừa rạng sáng xanh trong
Viễn chinh bay giữa bầu không chân trời

Để cho lông cánh rụng rơi
Trên đầu cô gái một thời yêu thương
Cánh chim chắc khoẻ đang vươn
Kéo lên cao mãi vầng dương sưởi trời

Thả mây đen, việc chúng tôi
Tóc mai bay lộng xuyên nơi cầu vồng
Chúng tôi chăn thả gió đồng
Túi bay chứa tiếng hát trong căng đầy

Chúng tôi kêu giữa trời mây
Núi băng khiếp sợ lệ đầy chứa chan
Tiếng cười mai mỉa chưa tan
Hoa hồng xấu hổ nóng ran mặt mày

Bắc phương ơi, cố huơng đây
Xin mời nhận giấc mơ này chúng tôi
Kẽ băng, cây lớn mọc rồi
Chuông leng keng kết mấy lời reo vui


Nguồn: Thơ sáng tác và thơ dịch (tuyển chọn), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2018