Dưới đây là các bài dịch của Hưng Thước. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hữu nhân hiến bạch cúc nhất bồn trí ư toạ tiền kiến nhi thành vịnh (Đặng Văn Hoà): Bản dịch của Hưng Thước

Vạn đoá tường đông nở tối qua,
Tía hồng thua sắc ngọc không nhoà.
Dưới sương thanh khiết nhường anh kiệt,
Trong nguyệt xinh tươi ví bóng nga.
Gốc rễ vốn sinh nơi đất mọn,
Sắc hương riêng hưởng chốn danh gia.
Tiếc chưa về được nơi vườn cũ,
Dạo lối mòn xưa cất tiếng ca.

Ảnh đại diện

Quá Thập Tháp tự (Đặng Văn Hoà): Bản dịch của Hưng Thước

Danh lam thắng cảnh dễ đâu tàn,
Thập Tháp đền xưa vẹn vẻ xuân.
Mây tạnh cửa quan chào đuốc tuệ,
Vòm thiêng tua rạng chiếu kim thân.
Tu hành chẳng để tâm hưng phế,
Cửa Phật còn đây chứng thiện nhân.
Biển ngạch ngàn năm lưu sự việc,
Mấy người vượt được khỏi mê tân?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]