Dưới đây là các bài dịch của Hùng Nam Yến. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phụng hoạ ngự chế “Mai hoa” (Thân Nhân Trung): Bản dịch của Hùng Nam Yến

Tinh thần tiết tháo chốn non xanh,
Lụa trắng thân xoè ngọc sáng tinh.
Phảng phất hương đưa cơn gió thoảng,
Chập chờn bóng nước ánh trăng thanh.
Tao nhân Đông các giàu thi hứng,
Ẩn sĩ Tây Hồ thoát thói tình.
Đêm đến “Điều canh” từng mộng tưởng,
Núi cao vẫn cứ ngọc muôn cành.


Nguồn: Bùi Văn Nguyên (chủ biên), Doãn Như Tiếp, Cao Yên Hưng, Tổng tập Văn học Việt Nam, Tập 5, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995
Ảnh đại diện

Phụng hoạ ngự chế “Quân minh thần lương” (Thân Nhân Trung): Bản dịch của Hùng Nam Yến

Công đức thánh thần khó tả thay,
Kế thừa nghiệp lớn rạng xưa nay.
Văn so Chu nọ, lễ nghi thịnh,
Võ sánh Ân kia, binh giáp đầy.
Chữ nghĩa phát huy mây ráng tỏ,
Cha con phụng sự đội ơn dày.
Kính xem thơ thánh lòng rung động,
Nguyện dốc trung kiên dựng nghiệp dài.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]