Dưới đây là các bài dịch của Hàn Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Hàn Phong

Tháng tư, hương sắc phôi pha
Chùa cao đào bỗng nở hoa rợp trời
Giận xuân đi chẳng một lời
Nào ngờ xuân chỉ về chơi chốn này

Ảnh đại diện

Túc Chương Đình dịch (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Hàn Phong

Nửa đêm ở trạm Chương Đình
Buồn trở giấc, vọng bóng hình quê xa
Nhìn trăng sáng, biết đâu là
Từng con sóng bạc toả ra trùng trùng

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]