Trong máu anh cháy bỏng khát khao
Vì em hồn đã tổn thương đau
Hôn anh đi: nụ hôn em vẫn
Hơn cả rượu vang dịu ngọt ngào.

Hãy ngã vào anh ơi hiền dịu
Cho ta cùng được giấc yên thâu
Khi ngày vui còn chưa nguội tắt
Bóng tối còn chưa kịp phủ màu.