Suối hòa nhập vào sông
Sông chảy ra biển cả
Gió trời lại thong dong
Trộn vào nhau êm ả,

Vạn vật không đơn côi
Tất cả theo luật trời
Thể này hòa thể khác
Thế còn Em và tôi?

Thấy núi hôn bầu trời
Sóng nhập vỗ không lìa
Và hoa này có lỗi
Nếu coi thường hoa kia

Nắng vuốt ve mặt đất
Trăng vàng hôn biển xanh.
Nhưng thảy đều vô nghĩa
Nếu Em chẳng hôn anh?