Dưới đây là các bài dịch của Coucou Hibou. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Con cáo và chùm nho (Walter Crane): Bản dịch của Coucou Hibou

Cáo thèm muốn nhìn Chùm nho trên cao ngất
Cố nhảy lên túm mấy lần đều trượt mất
Nó bèn ngúng nguẩy bỏ đi
“Nho xanh, chua lắm, ra gì”
Đến bây giờ nó vẫn chê nho chán ngắt

NHO KHÔNG ĂN ĐƯỢC LÀ NHO XANH


Nguồn: Thơ ngụ ngôn Aesop (song ngữ Anh - Việt), NXB Văn học, 2016
Ảnh đại diện

Con cáo và chùm nho (William James Linton): Bản dịch của Coucou Hibou

Cáo thèm muốn nhìn chùm nho trên cao ngất
Cố nhảy lên túm mấy lần đều trượt mất
Nó bèn ngúng nguẩy bỏ đi
“Nho xanh, chua lắm, ra gì”
Đến bây giờ nó vẫn chê nho chán ngắt

NHO KHÔNG ĂN ĐƯỢC LÀ NHO XANH


Nguồn: Thơ ngụ ngôn Aesop, Walter Crane (minh hoạ), NXB Văn học, 2016

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]