Dưới đây là các bài dịch của Chu Thiên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyên Gia Định tuần phủ Đỗ Quang tự nam quy phục bị trưng lai kinh khuất phỏng lâm biệt thứ nguyên vận (Vũ Phạm Khải): Bản dịch của Phùng Uông, Chu Thiên

Chinh xa mưa gió, rét về rồi,
Gặp bước như ông chẳng dễ lui.
Manh áo nhung thần mình vẫn khoác,
Bát cơm chiến sĩ dạ khôn nguôi.
Từ thân, tóc bạc rơi hàng lệ,
Thăm bạn, non xanh để mấy lời.
Kế sách bình Nhung trên có hỏi,
Trước sau quyết chiến một niềm thôi.

Ảnh đại diện

Hoạ Nguyễn Quang Bích thi (Tôn Thất Thuyết): Bản dịch của Chu Thiên

Lòng trung không nỡ bỏ Tây Châu,
Giữ đất Thao Đà thắng bấy lâu.
Đem đám quân cô ngăn ải vắng,
Cầm ba thước kiếm chém dòng sâu.
Lẻ loi đất bắc chơi hồng nhạn,
Phảng phất nồm nam giúp ngựa trâu.
Báo nước lòng son sông núi rõ,
Gặp nhau sương nhuộm bạc phơ đầu.

Ảnh đại diện

Đà mã hữu hoài (Tôn Thất Thuyết): Bản dịch của Chu Thiên

Mang nặng lên cao nhọc mệt thay,
Đường dài dằng dặc chửa từng hay.
Khi về kiểm được đồ gia dụng,
Chính thực Hy đồ để lại đây.

Ảnh đại diện

Lâm hình thời tác kỳ 2 (Nguyễn Duy Hiệu): Bản dịch của Chu Thiên

Cần vương Nam Bắc một lòng chung,
Khốn nỗi tôn phò lối chửa thông.
Muôn thuở cương thường không Nguỵ Tháo,
Trăm năm tâm sự có Quan công.
Non sông chia rõ do trời định,
Cây cỏ buồn trông thấy đất cùng.
Nhắn bảo nổi chìm ai đó tá,
Chớ đem thành bại luận anh hùng.

Ảnh đại diện

Mậu Thìn nguyên đán (Trần Bích San): Bản dịch của Chu Thiên

Gió xuân quen biết cũ,
Lại vượt cửa bể sang.
Giường thơ ánh nắng hé,
Chuốc rượu tiếng chim ran.
Non sông màu mới mẻ,
Vua cha tình bâng khuâng.
Năm nay trên Bến Nghé,
Còn hoa nở nữa chăng?


Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
Ảnh đại diện

Ngục trung bất thuỵ (Hoàng Văn Tuấn): Bản dịch của Chu Thiên

Gió mưa buồn thảm kéo đêm dài,
Tiếng dế quanh nhà váng cả tai.
Sách nát khôn nhờ đưa ngủ tới,
Rượu nồng khó át rét ra oai.
Đường mê vị tất là nay đúng,
Lối mộng sao đành bảo trước sai.
Nghĩ lại trăm năm đều mộng cả,
Tiếng gà giục sáng rộn bên ngoài.

Ảnh đại diện

Thuật hoài (Đỗ Huy Liêu): Bản dịch của Chu Thiên

Trăm nghìn năm mới có ngày này,
Mười việc thì đà tám chín sai.
Lão Đỗ chửa già thương việc cũ,
Giả sinh sống lại khóc ngày nay.

Ảnh đại diện

Tại kinh cảm tác (Đinh Nhật Tân): Bản dịch của Chu Thiên

Văn võ trăm quan vẫn đủ người,
Xông ra cản giặc hỏi nào ai?
Tôn, Ngô, Quản, Nhạc sao chưa thấy,
Giúp chúa yên dân tỏ rõ tài?

Ảnh đại diện

Phúc đáp Hoàng Cao Khải (Phan Đình Phùng): Bản dịch của Chu Thiên

Xưa nay trung hiếu khó hoà hai
Ngẫm lại phong trần luống lệ rơi
Quân phụ thù chưa đem chết báo
Thánh hiền học cũng uổng công thôi
Hồn mơ bao độ cung vua tới
Lệ máu muôn hàng mây trắng trôi
Khó nói cùng ai niềm khổ não
Tự thương riêng có bóng đèn soi

Ảnh đại diện

Đông thiên sư quá Đông Cổ sơn tác (Tống Duy Tân): Bản dịch của Chu Thiên

Tình cảnh chinh phu khó vẽ xong,
Huống đường rét mướt giữa mùa đông.
Thời Chu xuất trận thua gian khổ,
Quân Sở thân tình ấm áo bông.
Lam chướng như không càng vượt trước,
Quỷ thần mưu tính giúp bên trong.
Ai người ngoài cuộc thường coi rẻ,
Xua muỗi, săn hùm ví đúng không.


Nguồn: Tống Duy Tân - Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn hoá thông tin, 2007

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối