Dưới đây là các bài dịch của Chưa rõ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Em bảo: Anh đi đi” (Silva Barunakova Kaputikian): Bản dịch của Chưa rõ

Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội về ngay…

Lời nói gió thoảng bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Chẳng nhìn vào mắt em!

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Chưa rõ

Tháng tư hương sắc bay đi hết
Hoa đào trên núi lại nở tươi
Cứ giận nàng xuân đi đâu mất
Ngờ đâu xuân đến ở nơi này.

Ảnh đại diện

Trại đầu xuân độ (Nguyễn Trãi): Bản dịch của [chưa rõ]

câu thứ 4 mình có thêm bản dịch: con đò gối bãi suốt ngày ngơi

Ảnh đại diện

Tự do (Orhan Veli Kanik): Bản dịch của Bản dịch tiếng Anh (bản thứ 2) - chưa rõ người dịch

For free we live, for free
The air is free, the clouds are for free,
Valleys and hills for free,
The rain, the mud, for free,
The outside of cars,
The doors of the cinemas
The shopwindows, for free.
Bread and butter aren't but, stale water is for free,
Freedom can cost your head
Captivity is free
For free we live, for free

Ảnh đại diện

Tần trung tạp cảm kỳ 5 (Viên Mai): Bản dịch của (Chưa rõ)

Trăm trận gió mây một thoáng thâu
Rắn rồng xương trắng ủ ê sầu
Tinh kỳ vắng bóng non nam đó
Ca múa lầu không nước chảy làu
Trời thấp chuyển hồi chim Tam Phố
Đất dày nhanh cảm Cửu Châu thu
Hào kiệt anh hùng ai thương tớ
Gióng ngựa dừng cương giữa cuộc đua

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]