Dưới đây là các bài dịch của Chương Thâu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Ấu Triệu bi đình (Phan Bội Châu): Bản dịch của Chương Thâu

Gần bùn không bẩn: hoa quân tử;
Ôm ngọc làm thinh: đá hiển nhân.

Tấm thân trót gả giang sơn Việt;
Tấc dạ soi chung nhật nguyệt trời.

Ảnh đại diện

Dạ phục độ Xích Bích giang khẩu (Ngô Thì Nhậm): Bản dịch của Chương Thâu

Lau lách lưa thưa bãi cát dài,
Đò đưa dưới nguyệt hát ca vui.
Chiến trường Ngô Ngụy chìm trong khói,
Ải bến Sở Kinh ngâm giữa trời.
Sóng bạc lưng không, buồm gió thẳng,
Đèn hồng rực bến, bóng đình soi.
Sau ông Pha đó ai người tiếp,
Thấp thoáng ghềnh khuya chiếc mủng chài.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]