Dưới đây là các bài dịch của Châu Nghiệp Tín. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vọng Lư sơn bộc bố (Lý Bạch): Bản dịch của Châu Nghiệp Tín

Hương Lô nắng chiếu ẩn hồng
Xa xa thác chảy, chông chênh bồng bềnh
Ba ngàn thước, chảy lênh đênh
Ở đây cứ ngỡ mây bên thiên hà

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Châu Nghiệp Tín

Trăng nay soi sáng đầu giường
Người bên cửa sổ tưởng nhầm sương rơi
Ngẩng nhìn trăng sáng trên trời
Cuối đầu ta nhớ khơi nguồn con sông

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]