Dưới đây là các bài dịch của Bửu Dưỡng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tống nhân tòng quân (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Khói bao cội liễu chốn đưa nhau
Sông lạnh nước cuồn sóng trắng phau
Bãi cát chân trời đầy bụi nổi
Đồn binh tiếng vượn suốt đêm gào
Dương Quan bạn cũ cao lời hát
Dịch Thuỷ anh hùng lắng tiếng thau
Nếu chẳng lưu danh trong vũ trụ
Luống công ngày tháng dễ tiêu hao

Ảnh đại diện

Đăng Trấn Vũ quán môn lâu (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Lầu cao nhìn xuống dạ thêm buồn
Vắng vẻ đêm tàn giục tiếng chuông
Cây cỏ đưa cành, trăng bóng phủ
Bia mòn hết chữ, dấu rêu buông
Tượng đồng trăm tuổi còn nghiêm nghị
Cửa quý năm đời đã đổ tuôn
Thấy lại Hồ Tây mây vẫn đẹp
Rèm thưa theo gió chuyển bên khuôn


Nguồn: Ưng Trình và Bửu Dưỡng, Tùng Thiện Vương - tiểu sử và thơ văn, Sao Mai xuất bản, Sài Gòn, 1970, trang 318-319
Ảnh đại diện

Đại mông quả (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Xoài tượng ai kia nếm có ngày
Năm xưa Gia Định chở ra đây
May mình bèo bọt nhờ phần cống
Thương trạm núi non đến chốn này
Chiến lược lâu nay vua định liệu
Ngoại hương từ trước vật riêng tây
Đời ta luống thẹn lo ăn uống
Ơn nước, tình nhà, lệ nhuốm đầy

Ảnh đại diện

Ngoã kiều (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Dưới cầu ngói, nước chảy mênh mang
Tựa chiếc bao lơn, vịnh rảnh rang
Bút mực không rời vui cảnh lão
Núi khe chẳng chán tiếc đời tàn
Gió trong thanh thoát sông ngàn khúc
Bà goá kính thờ miếu nửa gian
Đáng thẹn cho ai không ý giúp
Trên dòng nhìn bóng lại đau thương

Ảnh đại diện

Tự quân chi xuất hỹ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Kể từ giờ phút chàng xa
Ngày đêm thần thiếp phôi pha hao mòn
Giống như lưới nhện bao tròn
Nhớ thương động đến ruột còn quặn đau

Ảnh đại diện

Xuy tiêu ỷ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Sáo thổi một khúc tân ca
Cung, thương chưa hợp cũng là tiếng đưa
Tiếng quê nghe đến vẫn ưa
Nào ai mong mỏi cho vừa lòng vua

Ảnh đại diện

Đạo phùng cố nhân (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Cưỡi ngựa từ đông gặp bạn xưa
Vội vàng cười đón bỗng khăn thưa
Ngày nay nào chốn không binh lửa?
Gắng sức chịu nghèo ở nước nhà


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiếu sử và thi văn) Sài Gòn, 1970
Ảnh đại diện

Khách đình (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Anh đốn củi, em đi câu
Tới lui giúp đỡ lẫn nhau bao lần
Những cây tre nước ba phân
Một ngôi nhà lá mấy gian tạm thời
Ngày kia nhà khách tiếp người
Bàn nhau sửa lại, việc đời ngày xưa
Luyện hoa chờ đợi đến mùa
Biết đâu chẳng nhớ cho vừa Thương Sơn


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiếu sử và thi văn) Sài Gòn, 1970
Ảnh đại diện

Khách đình (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Anh đốn, em câu, giúp lẫn nhau
Mấy gian tre nước có đâu giàu
Ngày kia chữa lại khu nhà khách
Hoa luyện Thương Sơn nhớ trước sau

Ảnh đại diện

Kim Luông dạ bạc (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phúc Ưng Trình, Bửu Dưỡng

Trên sông gái hát khúc Dương Ba
Bóng tối cây xanh nẻo đá tà
Tìm hỏi chẳng hay nơi bán rượu
Khói lồng, nước lạnh, bóng trăng sa


Nguồn: Tùng Thiện Vương (tiểu sử và thi văn), Sài Gòn, 1970

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối