Đêm nay trăng tròn rằm tháng Giêng
Xuân sông xuân nước tiếp xuân thiên
Nơi dày khói sóng bàn quân sự
Nửa đêm quay lại trăng đầy thuyền