Dưới đây là các bài dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch). Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bài số 034 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

The dry river-bed finds no thanks for its past.

Ảnh đại diện

Bài số 031 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

The trees come up to my window like the yearning voice of the dumb earth.

Ảnh đại diện

Bài số 016 (Tagore Rabindranath): Bản dịch của Bản tiếng Anh (do tác giả tự dịch)

I sit at my window this morning where the world like a passer-by stops for a moment, nods to me and goes.

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]