Ôi giá như có được một tâm hồn
Rực rỡ hơn, ấm nồng như ngọn lửa
Tốt đẹp nhất giữa bạn bè trang lứa,
Thì bạn ơi, tôi sẽ sống rạng ngời

Chẳng tham lam, không tranh lợi với người,
Không vì hư danh, tôi chỉ luôn mong đợi
Một tình người và vinh quang mãi mãi
Sáng vĩnh cửu như một ánh sao trời.

Ánh sáng trượt qua- một vì sao rơi
Qua những tâm hồn, tháng năm và bóng tối -
Những kẻ được tái sinh đều như cùng nói:
"Ta, người đầu tiên thấy ánh sao trôi"

Có thể rồi đây, cùng thế hệ xa xôi
Tâm hồn tôi sẽ kiêu hãnh sống,
Sẽ rạng ngời trong cần cù lao động,
Sẽ bình yên trong thư giãn đắm say

Rất tự hào và chẳng giấu điều này:
Thành người tốt hơn, vâng, tôi ao ước
Một tình người, vâng, tôi mong có được
Tình vĩnh cửu như một ánh sao trời...