Dưới đây là các bài dịch của 1. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 947 trang (9462 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tú Châu Báo Bản thiền viện hương tăng Văn trưởng lão phương trượng (Tô Thức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn dặm quê hương một giấc nồng,
Giọng Ngô mới học vẫn chưa thông.
Chuyện cùng già Thục quên ngày tối,
Tựa thấy Nga Mi vút cõi không.
Ngài  vốn quên lời âu có đạo,
Ta ngoài tìm hứng thật vô công.
Năm sau hái thuốc Thiên Thai nữa,
Tung bút đề thơ cả Triết Đông.

Ảnh đại diện

Tự Thanh Bình trấn du Lâu Quán, Ngũ Quận, Đại Tần, Diên Sinh, Tiên Du, vãng phản tứ nhật đắc thập nhất thi ký xá đệ Tử Do đồng tác - Lâu Quán (Tô Thức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Chim kêu, vươn hú, cửa cài,
Đìu hiu phong cảnh biết ngài đi đâu.
Trâu xanh bỏ ách từ lâu,
Lửng lơ hạc trắng còn bay tìm về.
Ngàn non gió tuyết bốn bề,
Trời chiều lạnh lẽo lê thê dặm buồn.
Lạ sao khách đến chơi đông,
Cùng nhau uống sạch giếng trong trước toà.

Ảnh đại diện

Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 2 (Tô Thức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Đình cao hoang phế lâu rồi,
Dưới ao đàn cá đua bơi lượn lờ.
Non xa bóng xế tỏ mờ,
Hương nồng trăm thức, gió lùa hơi xuân.
Bóng người cầu chợ vắng tanh,
Chùa xưa sau lớp tre xanh ẩn mình.
Từ đâu cò vạc quây quần,
Tiếng kêu vang dội một vùng tịch dương.

Ảnh đại diện

Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 1 (Tô Thức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa xong bèo kết thành bè,
Xóm thôn tiếng ếch bốn bề kêu inh.
Hải đường giấc mộng qua nhanh,
Nhành mai đang đợi mùa xuân trở về.
Thọc rau chống gậy vui đùa,
Trời thu lạnh lẽo lưa thưa bóng người.
Đẹp thay thược dược đâm chồi,
Ân cần dành lại một trời xuân riêng.

Ảnh đại diện

Xuất đô lai Trần, sở thừa thuyền thượng hữu đề kỳ 1 (Tô Thức): Bản dịch của Trương Việt Linh

Ếch kêu cỏ biếc ven hồ,
Tiếng ve rộn rã bên bờ thuỳ dương.
Một mình dạo bước ngẫu nhiên,
Đến nơi gặp lúc mưa liền mới tan.

Ảnh đại diện

Ký mộng (Hứa Hồn): Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng đến Dao Đài thoảng khói sương,
Cõi tiên duy có Hứa Phi Quỳnh.
Lòng trần chưa dứt duyên còn vướng,
Mười dặm non xa bóng nguyệt lồng.

Ảnh đại diện

Trùng biệt (Hứa Hồn): Bản dịch của Trương Việt Linh

Lệ ố phấn hồng, ướt đẫm khăn,
Ân cần chuốc rượu buộc thuyền lan.
Liễu sông một nhánh xin lưu lại,
Mai tiễn trao cho khách viễn hành.

Ảnh đại diện

Thu nhật phó khuyết đề Đồng Quan dịch lâu (Hứa Hồn): Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời chiều lá đỏ hắt hiu,
Trường đình đã sẵn một bầu rượu tăm.
Mây tàn về núi Hoa Sơn,
Mưa lưa thưa đổ đầu non Trung Điều.
Tiếng sông hoà với tiếng triều,
Cây xanh núi biếc sắc màu lung linh.
Mai nầy về chốn đế kinh,
Ngư tiều mộng cũ cõi lòng chưa nguôi.

Ảnh đại diện

Cô Tô hoài cổ (Hứa Hồn): Bản dịch của Trương Việt Linh

Dừng chèo trông dấu cung xưa,
Bời bời lúa mọc vẳng đưa tiếng buồn.
Vạc cò chấp chới vườn không,
Hươu nai đài vắng tranh giành cỏ non.
Hiên thưa mưa núi lạnh lùng,
Gió to sông rộng cánh buồm lao xao.
Giặc tan,hào kiệt đâu nào,
Đêm ngày sóng trắng tuôn trào biển đông.

Ảnh đại diện

Ký Đồng giang ẩn giả (Hứa Hồn): Bản dịch của Trương Việt Linh

Triều xuống triều lên gợn bãi xuân,
Hoa tươi cỏ biếc đẹp vô ngần.
Sông Đồng bên cạnh đài Nghiêm chảy,
Bao mấy người câu cá vược không?

Trang trong tổng số 947 trang (9462 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối