Đêm qua sân trước thềm này,
Trăng mênh mang đất ngỡ đầy hơi sương.
Ngước nhìn trăng sáng như gương,
Cúi đầu lệ nhớ quê hương khôn cầm.