Dưới đây là các bài dịch của Đoàn Hồng Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân sơn nguyệt dạ (Vu Lương Sử): Bản dịch của Đoàn Hồng Nguyên

Núi xuân cảnh đẹp ghê
Say ngắm, tối quên về
Trăng ánh ngời vốc nước
Hoa lừng hương áo kề
Hứng rồi, xa gần mặc
Quay gót, lưu luyến hề
Văng vẳng hồi chuông vọng
Mái lầu cành sum suê


Nguồn: Tú Xương toàn tập (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học), NXB Văn học, 2010
Ảnh đại diện

Lữ du thương xuân (Lý Xương Phù): Bản dịch của Đoàn Hồng Nguyên

Sực tỉnh, quê xa nhớ
Giọt đồng vọng canh tà
Bóng cây mờ sương sớm
Mưa nhẹ tiễn xuân qua
Đường thôn, chim bay mỏi
Gió đồng, rụng nhành hoa
Gác chuyện mười năm cũ
Ngựa gầy chán chơi xa!


Nguồn: Tú Xương toàn tập (Trung tâm Nghiên cứu Quốc học), NXB Văn học, 2010

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]