Dưới đây là các bài dịch của Đinh Hùng II. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Đinh Hùng II

Tháng tư trời đất hương thơm hết,
Trên núi đào chùa chớm nở đầy.
Trách mãi xuân không về chỗ vắng,
Ngờ đâu xuân đã lại trong đây.

Ảnh đại diện

Độc toạ Kính Đình sơn (Lý Bạch): Bản dịch của Đinh Hùng II

Đàn chim bay cao ngất,
Lờ lững cánh mây đơn.
Ngắm mải mê không chán,
Trơ lại Kính Đình sơn.

Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của Đinh Hùng II

Sao đời chơi ác mãi ông già?
Trời đất vô cùng: khúc hận ca!
Gặp thời "tiểu tốt" thành công dễ;
Nuốt hận anh hùng lỡ dịp qua.
Tìm vua mong giúp xoay quả đất;
Rửa binh không lối nước thiên hà.
Nợ nước chưa đền đầu bạc trước,
Bao lần mài kiếm đội trăng tà

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Đinh Hùng II

Người xưa đã cưỡi chim Hoàng Hạc,
Đất trời lầu Hạc hãy còn đây.
Hạc vàng bay qua không trở lại;
Ngàn năm mây trắng nhở nhơ bay.
Hán Dương sông sáng, cây rõ bóng,
Cỏ thơm Anh Vũ, bãi xanh dày.
Trời chiều quan tái, quê đâu nhi?
Trên sông sóng khói gợi sầu đầy....

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]