Dưới đây là các bài dịch của Đỗ Đình Tuân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trung thu tiền nhất nhật dữ huyện doãn Dương dân Nam bang vũ quân chu trung xướng ca (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Chập tối mặt sông khói sóng nhen
Một cơn gió nhẹ lướt con thuyền
Lưng trời sào mái trăng sông lấn
Đàn sáo đầy thuyền mây lắng yên
Cao hứng chớ lo phiền dạ lão
Lòng riêng những muốn thoả anh em
Lâu nay chỉ muốn nằm chơi khểnh
Những thứ kèn hồ chẳng thích xem

Ảnh đại diện

Tái vị nhân đại nghĩ kỷ công bi văn cánh vô sở đắc nhân phú dĩ thị (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Văn bia văn tế khác nhau thay
Thứ để lâu dài thứ đốt ngay
Văn tế nhân gian không thước đạc
Văm bia hậu thế có người hay
Gần đây sự học nhiều hoang phế
Huống gặp thời cùng lắm dắt dây
Anh hãy trở về tìm sẽ thấy
Kinh đô tán tụng ối văn này

Ảnh đại diện

Xuân hàn cảm thành (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Tỉnh ra nhắp chén thương mình
Vừa qua xuân lạnh gió lành lại thay
Soi gương đầu sắp trắng mây
Quờ tay vỗ gáy cổ ngay cứng đờ
Thuần phong trở lại ngày xưa
Triều đình quan lại bây giờ cũng liêm
Thân này lều cỏ nằm yên
Chum đào nước bốc chẳng phiền ngại chi

Ảnh đại diện

Tiểu cảnh (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Ta có hòn núi đá
Núi cao không đầy thước
Ta có bể đá xanh
Chứa được vài gáo nước
Núi trọc cỏ không mọc
Bể nông sóng chẳng dềnh
Thương ngọn núi cô quạnh
Ta trồng cây dành dành
Dành dành không dất bón
Mà vẫn rườm rà xanh?
Người chứa tài năng sẵn
Đâu cần ai giúp mình?

Ảnh đại diện

Giới viên (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Vườn cải trước chỗ ngồi
Sớm hôm tưới khó nhọc
Khóm củ vàng mập mạp
Nhưng hoa lại trắng bệch
Khóm có đầu hoa vàng
Lại không củ dưới gốc
Hai bên đừng trái nhau
Ta với ngươi cùng thích

Ảnh đại diện

Tiểu thán (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Từng trải gió sương bạc nửa đầu
Làm quan may được cáo về hưu
Đường đời nay gặp nhiều quanh gấp
Cuộc lợi thì sao tránh oán cừu
Chùi bọt mặt mình còn đáng ngại
Phẩy râu thất ý cũng ngầm mưu
Uống trăm chén rượu cho quên cả
Liếm nghé trước nhà chẳng lạ đâu?

Ảnh đại diện

Khổ nhiệt (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Không một gợn mây vầng lửa lên
Cửa đông ngồi tựa thấy không yên
Giá trơ như đá thì đâu khổ
Còn chút lương tâm hoá chịu phiền
Coi sứa là ngu trò dại dột
Sống trên mắt muỗi chuyện huyên thuyên
Bỗng nhiên làn gió chiều đâu đến
Thêm cánh cho mình vút cõi tiên

Ảnh đại diện

Vũ hậu xuân tuý cảm thành (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Thu trước một ông đã rút rồi
Hôm nay ông nữa lại xin lui
Đáng mừng các vị đua nhau thoái
Đâu phải vì ta gánh vác tồi
Xe ngựa trăm năm coi gió bụi
Quê hương gò núi mãi xanh tươi
Tuổi già ta chỉ năng nâng chén
Mây nổi tan ra cửa bắc ngồi

Ảnh đại diện

Hạ nhật hữu cảm kỳ 2 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Ơn vua càng nặng cảm tình tăng
Cái mũ phương nam dứt được chăng?
Lòng vẫn sừng tê thông nhất điểm
Mắt vì thế cuộc lệ ba thăng
Nguội tàn chí trẻ theo mầu tóc
Mạt học văn chương xuống hạ tằng
Lữ thứ bạn cùng ly rượu trắng
Đèn xanh bên gối hãy thung thăng

Ảnh đại diện

Tây kỹ (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Bên trời sứ bộ sắp bương
Đĩ tây mấy chục trần truồng chạy ra
Ngày thường ít kẻ xem hoa
Hôm nay tiễn khách đem ra phô bày
Văn minh sao lại thế này
Hay là văn vẻ phương Tây vậy à?
Còn vơ lược vói nước hoa
Chải lông rửa ghét rất là tự nhiên

Trang trong tổng số 5 trang (45 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối