Anh mà có tấm lụa vàng
như màu ánh sáng huy hoàng hừng đông,
hay là tấm gấm tím hồng
như màu của những hoàng hôn êm đềm,
anh đem trải dưới chân em;
nhưng anh chỉ có hai bàn tay trơ.
Nên anh trải những giấc mơ,
em ơi bước khẽ anh nhờ, em nghe!