Dưới đây là các bài dịch của Đàm Giang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Giản công bộ thiêm sự Trần kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đàm Giang

Gió mát hiu hiu thổi từ sông
Trăng sáng núi xanh hướng bể trông
Gặp nhau như đêm nay thật khó
Thân phận đôi ta khách tha phương
Sách "Âm phù" mốc nẩy mọt khôn
Nhà tối thu rét quỷ doạ hồn
Bài phú "Chiêu ẩn" đêm đọc rõ
Thẹn lòng ta phụ núi mây Hồng

Ảnh đại diện

Pháo đài (Nguyễn Du): Bản dịch của Đàm Giang

Nam bắc, xe, chữ cận hoà đồng
Pháo đài bỏ vắng đất thành đông
Núi lở, đá tan thành còn vững
Hán Tần tranh chấp rồi cũng xong
Ngay trước tổn đức lành muôn vật
Thời nay chém giết hết là công
Thời bình chiến tranh không còn nữa
Trâu bò cầy cuốc trọng nghề nông

Ảnh đại diện

Ngẫu đắc (Nguyễn Du): Bản dịch của Đàm Giang

Chiều về mây phủ thành vắng tanh
Cỏ mướt trải dài đến biển xanh
Đồng hoang xương lấp mộ vô chủ
Chốn xa cô quạnh một thân quan
Khi có việc nghênh ngang nha chức
Thân già văn chương cũng lánh xa
Ngóng núi Hồng ngoài ba trăm dặm
Xóm cũ nơi nào biết hỏi thăm

Ảnh đại diện

Giang đầu tản bộ kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đàm Giang

Nhanh chậm ngắn dài tiếng ca đưa
Tóc bạc phơ phơ dạo lối xưa
Nước mưa lạch nhỏ reo róc rách
Chiều soi trên cát bóng người qua
Hưởng ơn chưa đáp sống lây lất
Trai gái cả đàn chết cũng cam
Ngoảnh nhìn quê cũ đường xa lắc
Hoành sơn xanh mát núi cùng cây

Ảnh đại diện

Giang đầu tản bộ kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Đàm Giang

Xoã tóc hát sằng bước lanh quanh
Trong chiều gió động đám rau xanh
Mây trắng nước trôi vẫn còn mãi
Chim âu, ngư phủ chung lòng thành
Không luỵ người chẳng e quỷ trách
Kém tài nên khiếp việc quan sai
Hàng năm thu sắc vẫn thế cả
Chỉ khách tha phương không biết hoài

Ảnh đại diện

Tạp ngâm (II) (Nguyễn Du): Bản dịch của Đàm Giang

Trên thành sông Lệ mây trắng giăng
Hơi nắng vừa hết khí thu sang
Ngoài thành núi núi sắc chiều nhuốm
Đầu sông cây cối tiếng thu vang
Xa quê đầu bạc già còn sống
Cúc vàng năm trước lại nở rồi
Tạ từ non Lĩnh giùm ta nhé
Mặt nào nhìn lại bạn cùng thời

Ảnh đại diện

Tái thứ nguyên vận (Nguyễn Du): Bản dịch của Đàm Giang

Nước sông Trạm nguồn từ núi xinh
Nước sông cửa Lệ biển vỗ mình
Vị Kinh trong đục giòng chảy miết
Vàng hoa, xanh trúc đều lặng thinh
Lúa nếp hàng năm dư đãi khách
Trời cho tuổi lão có cháu đàn
Cuộc thế biến đổi dâu hoá muối
Đầu giường như trước rượu vẫn tràn

Ảnh đại diện

Thuỷ Liên đạo trung tảo hành (Nguyễn Du): Bản dịch của Đàm Giang

Thương cho đi đường nhỏ gian nan
Cỏ ngập sương phơi sắc phai tàn
Trăm năm đường cổ thành ngòi lạch
Núi đâu chẳng thấy, phẳng rừng bằng
Một thân nhiều bệnh trải đường xa
Canh năm tàn mộng nhớ quê nhà
Tình cờ gặp khách nghe kể chuyện
Năm trước chầu vua nay được về

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]