Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (73 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Cửu nhật chư nhân tập ư lâm

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1127 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/05/2015 10:46

Cửu nhật đăng Huyền Vũ sơn lữ diểu

Trung Quốc » Sơ Đường » Thiệu Đại Chấn
3 trả lời, 953 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/06/2014 13:26

Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 1428 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/01/2014 10:02

Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
4 trả lời, 1789 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2007 06:17

Cửu nhật kỳ 1

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
6 trả lời, 1267 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/05/2015 10:35

Cửu nhật kỳ 2

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 1089 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/05/2015 10:37

Cửu nhật kỳ 3

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 1065 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/05/2015 10:40

Cửu nhật kỳ 4

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 1007 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/05/2015 10:42

Cửu nhật kỳ 5

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 882 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/05/2015 10:43

Cửu nhật ký Sầm Tham

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Trường An khốn đốn (746-755)
2 trả lời, 2387 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/01/2014 18:28

Trang trong tổng số 8 trang (73 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: trùng dương