Xếp theo:

Trang trong tổng số 25 trang (248 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bài 47

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
0 trả lời, 731 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/04/2020 12:39

Bài 48 - Vô sự

35.00
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
0 trả lời, 8724 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2006 16:03

Bài 51

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
0 trả lời, 749 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/04/2020 13:09

Bài 52

15.00
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
0 trả lời, 1143 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/04/2020 13:13

Bài 54 - Mùa thu chơi thuyền

15.00
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
0 trả lời, 6160 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/07/2007 21:55

Bài 55 - Thú tiêu dao

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
0 trả lời, 7051 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/07/2007 22:06

Bài 56

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
0 trả lời, 721 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/04/2020 22:01

Bài 59

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
0 trả lời, 786 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/04/2020 22:33

Bài 60

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
0 trả lời, 799 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/04/2020 22:40

Bài 61

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bạch Vân quốc ngữ thi tập
0 trả lời, 759 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/04/2020 22:45

Trang trong tổng số 25 trang (248 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: tác giả tồn nghi