Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (60 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]

Rú Hồng

Việt Nam » Hiện đại » Phan Cung Việt
0 trả lời, 790 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày 05/02/2015 22:53

Sầu Ngưu lĩnh

15.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Âu Dương Tu
2 trả lời, 1033 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/08/2014 16:18

Sơ sơn

Trung Quốc » Tống, Liêu, Kim » Ngải Thân
1 trả lời, 845 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/07/2014 00:04

Tân xuất ngục học đăng sơn

93.67
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán
8 trả lời, 33518 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/06/2005 19:55

Thanh bình nhạc - Lục Bàn sơn

Trung Quốc » Hiện đại » Mao Trạch Đông » Mao chủ tịch thi từ
2 trả lời, 2390 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/09/2008 19:18

Thu sơn

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Tịch
1 trả lời, 879 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/06/2014 22:30

Trái núi

Việt Nam » Hiện đại » Duyên Anh » Em, tôi, Sàigòn và Paris (1989)
0 trả lời, 588 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày 15/11/2015 15:13

Vịnh Thanh Hoá miêu tử sơn

Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
4 trả lời, 2355 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/03/2007 08:37

Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà)

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Ngao du nam bắc (731-745)
9 trả lời, 8475 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/10/2005 17:47

Vọng nhạc (Tây Nhạc lăng tằng tủng xứ tôn)

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
4 trả lời, 1793 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/01/2013 21:54

Trang trong tổng số 6 trang (60 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: núi