Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Hy Mã Lạp Sơn

204.60
Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu
1 trả lời, 39374 lượt xem, 22 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/01/2007 18:14

Kim Lăng thành tây lâu nguyệt hạ ngâm

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
2 trả lời, 2692 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 05/03/2014 08:36

Lên cao

Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Nheo mắt nhìn thế giới (2008)
0 trả lời, 829 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2014 14:32

Nam Hải lữ thứ

Trung Quốc » Vãn Đường » Tào Tùng
1 trả lời, 1296 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/05/2014 13:00

Ngôn hoài

74.29
Việt Nam » » Không Lộ thiền sư
16 trả lời, 32316 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/06/2005 21:58

Nhâm Tuất cửu nhật du Long Đại sơn

Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
2 trả lời, 951 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày 27/12/2014 08:33

Phụng Hoàng đài

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
4 trả lời, 3432 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/02/2014 22:12

Quá Lao Dương sơn khê

Trung Quốc » Trung Đường » Trần Vũ
1 trả lời, 783 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/06/2014 09:22

Tặng Dược sơn cao tăng Duy Nghiễm kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ngao
8 trả lời, 2700 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 07:30

Tân xuất ngục học đăng sơn

113.91
Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ chữ Hán
8 trả lời, 37928 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/06/2005 19:55

Trang trong tổng số 4 trang (34 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: lên cao