Xếp theo:

Trang trong tổng số 13 trang (125 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đề bình cắm hoa lài và hoa hồng

Việt Nam » Hiện đại » Đông Hồ
0 trả lời, 524 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/06/2020 22:10

Đề Dương Khắc Kiệm trì quán

Trung Quốc » Ngũ đại » Hà Xương Linh
2 trả lời, 1564 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/02/2014 21:08

Đối hoa ngâm

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Thiệu Ung
2 trả lời, 2064 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/07/2014 06:01

Đồng Chuyết Hiên ẩm đại tuý hoa hạ mạo vũ nhi quy

Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
3 trả lời, 2987 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2014 18:46

Gái hàng hoa

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
0 trả lời, 2270 lượt xem, 0 người thích
Do hảo liễu gửi ngày 24/01/2015 11:16

Giang vũ vọng hoa

15.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Đồ
7 trả lời, 2986 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/04/2007 20:36

Gió và hương

Việt Nam » Hiện đại » Thúc Hà
0 trả lời, 2062 lượt xem, 0 người thích
Do Cammy gửi ngày 14/05/2008 00:13

Hà Trung phủ Sùng Phúc tự quan hoa

Trung Quốc » Trung Đường » Lư Luân
3 trả lời, 1583 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/03/2014 08:41

Hoa

Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ hiện đại khuyết danh
0 trả lời, 1434 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/11/2020 00:28

Hoa

14.00
Việt Nam » Hiện đại » Xuân Diệu » Riêng chung (1960) » Những bài thơ thời sự
0 trả lời, 8272 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2008 03:48

Trang trong tổng số 13 trang (125 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: hoa