Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Tặng ca giả Trần lang

Trung Quốc » Thanh » Trần Duy Tùng
1 trả lời, 333 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 30/03/2019 10:13

Tặng Trương Vân Dung vũ

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Dương Ngọc Hoàn
6 trả lời, 2697 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/03/2007 17:59

Tặng Vi thị ca nhân kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Tiết Năng
1 trả lời, 714 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/06/2014 14:00

Tặng Vi thị ca nhân kỳ 2

Trung Quốc » Vãn Đường » Tiết Năng
1 trả lời, 839 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 13/06/2014 13:57

Thái Bình mại ca giả

11.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
3 trả lời, 10249 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/07/2005 01:02

Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
2 trả lời, 1314 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/04/2014 14:44

Thính Đa Mỹ xướng ca

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Thiệp
1 trả lời, 847 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 04/04/2014 14:01

Thương Tào nương kỳ 1

Trung Quốc » Sơ Đường » Tống Chi Vấn
4 trả lời, 733 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 12/10/2016 12:15

Thương Tào nương kỳ 2

Trung Quốc » Sơ Đường » Tống Chi Vấn
3 trả lời, 1007 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/05/2014 15:27

Trương Hảo Hảo thi

Trung Quốc » Vãn Đường » Đỗ Mục
2 trả lời, 2394 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/12/2014 23:39

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: ca giả