Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Đại Tử Dạ ca kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Lục Quy Mông
2 trả lời, 1428 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/03/2014 12:06

Ngô thanh Tử Dạ ca

Trung Quốc » Thịnh Đường » Tiết Kỳ Đồng
4 trả lời, 1809 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/05/2014 12:10

Tử Dạ biến ca kỳ 1

Trung Quốc » Vãn Đường » Lục Quy Mông
2 trả lời, 1428 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/03/2014 15:32

Tử Dạ ca kỳ 03

12.00
Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc » Nhạc phủ » Thanh thương khúc từ » Ngô thanh ca khúc
2 trả lời, 4813 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/05/2007 15:20

Tử Dạ ca kỳ 07

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc » Nhạc phủ » Thanh thương khúc từ » Ngô thanh ca khúc
1 trả lời, 2355 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/05/2007 15:22

Tử Dạ ca kỳ 1

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
2 trả lời, 3662 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/07/2005 19:20

Tử Dạ ca kỳ 2

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
2 trả lời, 2372 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 12:51

Tử Dạ ca kỳ 28

Trung Quốc » Khuyết danh Trung Quốc » Nhạc phủ » Thanh thương khúc từ » Ngô thanh ca khúc
1 trả lời, 2053 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/05/2007 15:24

Tử Dạ đông ca

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
7 trả lời, 7949 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:32

Tử Dạ đông ca

Trung Quốc » Thịnh Đường » Thôi Quốc Phụ
5 trả lời, 1965 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/05/2006 17:43

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Tử Dạ