Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Chữ nho

45.00
Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
0 trả lời, 9140 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/02/2006 17:21

Dâng đức Khổng Tử

Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vỹ
0 trả lời, 44 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/11/2019 00:18

Hàn nho phong vị phú

24.50
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Công Trứ
2 trả lời, 10284 lượt xem, 14 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/04/2006 18:14

Hạnh phúc

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đình Liên
0 trả lời, 2868 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/07/2008 09:39

Hủ nho lo việc đời

Việt Nam » Cận đại » Tản Đà » Khối tình con III (1932) » IV - Thơ và lục bát trường thiên
0 trả lời, 3158 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/10/2005 20:05

Mùa xuân cộng sản

33.33
Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đình Liên
1 trả lời, 3755 lượt xem, 2 người thích
Do Viễn khách gửi ngày 02/11/2007 11:29

Nhà nho giả danh

Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
0 trả lời, 2397 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/02/2006 18:53

Ông đồ

2234.34
Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đình Liên
9 trả lời, 275849 lượt xem, 24 người thích
Do Méri gửi ngày 13/03/2005 16:32

Phú thầy đồ

Việt Nam » Cận đại » Trần Tế Xương
0 trả lời, 4680 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/02/2006 17:00

Thuỷ chung

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Vũ Đình Liên
0 trả lời, 2659 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/07/2008 09:39

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Nho học