Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Đề Hoàng Hạc lâu Thạch Chiếu

Trung Quốc » Vãn Đường » Lã Nham
1 trả lời, 1285 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/07/2014 15:30

Hoàng Hạc lâu

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Phạm Thành Đại
1 trả lời, 1587 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/07/2014 15:36

Hoàng Hạc lâu

274.44
Trung Quốc » Thịnh Đường » Thôi Hiệu
119 trả lời, 206145 lượt xem, 97 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/06/2005 12:03

Hoàng Hạc lâu

35.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
11 trả lời, 10951 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2005 17:29

Hoàng Hạc lâu

Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
4 trả lời, 4062 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/06/2006 06:36

Hoàng Hạc lâu ca

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Chu Bật
1 trả lời, 1469 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/07/2014 15:48

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng

474.09
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
56 trả lời, 217568 lượt xem, 55 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:09

Mãn giang hồng - Lưu tặng Chu Thọ Xương

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
1 trả lời, 3128 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/01/2008 07:49

Mộ xuân đăng Hoàng Hạc lâu

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Chu Bật
1 trả lời, 1246 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/07/2014 15:45

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Hoàng Hạc lâu