1- Có lần tôi thấy hai "cô bé"... 2- "Áp" má vào nhau... 3- Kẻ ở "trên toa" kẻ dưới tầu... 4- Thèn thẹn "đưa nhau" bóng chạy dài... 5- Có lần tôi thấy một "Mẹ già"... 6- Những đôi mắt ướt "tìm" đôi mắt...
Khổ thơ cuối do bạn hoangson_ucenb đưa ra có vẻ như không hợp với bài thơ này, mặc dù có một số bản có chép