“Chàng hoa tiêu ở trên, phải nghe lệnh ông chủ điên cuồng ở dưới.
Vì khi cái đầu bóp nát trái tim, thì có nghĩa là nó theo nhau về nơi chín suối.
Khi anh nói yêu em, đó là điều nghịch lý
                       Nhưng biết làm sao được
                                        Vì tim anh nằm bên trái
                                            
             Em ơi !”