Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người? (Nguyễn Phong Việt): nhưng tại sao không thể tha thứ cho một người?

khi trong lòng còn mang đầy những xót xa...

Ảnh đại diện

Khi ta mỉm cười và nói... (Nguyễn Phong Việt): nếu cho ta cơ hội...

Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
sao ta không chọn lựa để quên?
.........nếu ai đó bày cho ta cách xoá đi một phần trí nhớ...thì ta sẽ chọn lựa để quên......

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: