Những tác phẩm NPV lạ lắm, với tôi, chúng không giống như thơ, mà là dòng chảy của cảm xúc, là sự nói hộ biết bao điều!