Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Sơn trung (Nguyễn Phi Khanh): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Mưa qua, cây toả khói xanh choàng
Chiều xuống tấng mây nhuộm ráng vàng
Tỉnh giấc nào hay xuân sớm muộn
Núi sâu vẳng tiếng đỗ quyên vang.

Ảnh đại diện

Xuân đán (Chu Văn An): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Trên non nhà vắng ngày nhàn
Phên nghiêng ngăn ngọn gió hàn nhẹ lay
Ngút ngàn cỏ biếc trời say
Cánh hoa thấm ánh hồng lay trước vườn
Thân như mây bện sườn non
Lòng như giếng cổ không còn sóng lan
Khói thông vãn, hơi trà tan
Tiếng chim bên suối kêu tàn mộng xuân.

Ảnh đại diện

Sơ hạ (Chu Văn An): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Nhà non vừa tỉnh giấc ngày
Trước sân gió mát thổi lay cành hoè
Én tìm tổ cũ bay đi
Ve kêu mùa mới đã về râm ran
Sen khe không bợn chút phàm
Măng vươn ngoài dậu ngang tàng thẳng ngay
Phượng hoàng lặng lẽ cành cây
Trên yên sách nát gió vầy mở xem.

Ảnh đại diện

Miết trì (Chu Văn An): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Trăng nước như nô giỡn nắng tà
Im lìm sen lá tựa sen hoa
Cá bơi ao cổ rồng đâu tá
Mây phủ non không hạc vắng nhà
Cây quế già thơm đường đá ngát
Đám rêu non phủ cửa thông nhoà
Tấc lòng chưa nguội như tro đất
Nhắc đến tiên hoàng lệ ứa sa.

Ảnh đại diện

Thanh Lương giang (Chu Văn An): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Sườn non vệt nắng vắt ngang
Trên sông xuôi mái đôi hàng thuyền câu
Một mình ngắm cảnh giờ lâu
Vi vu gió lạnh dòng sâu dậy triều.

Ảnh đại diện

Linh sơn tạp hứng (Chu Văn An): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Núi xa lớp lớp như tranh
Con đường cỏ rậm vắng tanh bóng người
Nắng chiều nhạt nửa khe soi
Tiếng chim trong khói cất rồi...lại im.

Ảnh đại diện

Hoạ Phạm Hiệp Thạch vận (Đồng Ngạn Hoằng): Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Thơ Hiệp Thạch khắc bia Giới Hiên
Phượng bay loan lượn ban hiền xứng đôi
Tiếng tăm lừng lẫy gầm trời
Giúp hai vua sánh được thời Đường Ngu
Chí cao từ tuổi học trò
Bạc đầu rõ đấng hiền từ chân nhân
Văn chương đẹp đẽ bội phần
Ai so, chim chích bén chân đại bàng

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: