từ trước tới nay mình biết tới tác giả này với vai trò là một triết gia, nay biết thêm ông cũng là 1 thi nhân. hì à mà bạn thích ông ấy chưa? hì, bạn đọc tác phẩm Bên kia Thiện ác của ông ấy chưa? mình đang kiếm quyển đó nè, mà ko thấy. biết chỉ mình với nha. ok


cái này rắc rối quá! chỉ muốn gửi một tin nhắn thui mà cũng bắt phải có thể loại