ai có lời ngâm bài này không? gửi cho tôi với.chân thành cảm ơn