Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ba mươi năm gặp lại (Hư Vô): Huyện thoại ba mươi năm

Năm năm không gặp đã là tình lận đận rồi, ba mươi năm gặp lại quả là thiên tai rồi đó bạn Hư Vô
Gửi bạn:
Ba mươi năm ai biết lòng anh đợi
Ai biết nào ai có biết đâu
Hoàng Hà Tĩnh

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Lối cũ

Có một bản dịch tôi không nhớ được tên tác giả dịch nhưng lấy bản gốc có tên "Đề tích sở kiến xứ" với cách dịch:
Năm trước hôm nay cũng chốn này.
Hoà đào má phấn chiếu hây hây.
Hôm nay trở lại người xưa vắng.
Lối cũ hoà đào cợt gió lây.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: