Chả hiểu ông thần này viết cái gì
chả lẽ ông hoàng đế cứ say say tỉnh tỉnh có cái vương quốc gà này ai cũng tự do cho chả lấy