Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hoạ Hàn lục sự “Tống cung nhân nhập đạo” (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thiên sứ đi, về tự do đâu?
Thuyền quỳnh đôi đồng tử đón mau
Dưới đèn chín ngọn chầu kim điện
Trùm mây lầu Ngọc đủ ba màu
Phụng Nữ cuồng si mà xa cách
Thường Nga goá lẻ kết giao nhau
Nếu xưa luyến ái Hàn công tử
Xương dẫu thành tro hận vẫn sầu.

Ảnh đại diện

Xích Bích hoài cổ (Đỗ Mục): Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cát vùi mũi kích chưa tan
Cọ chùi triều cũ dấu tàn rõ trông
Chu Lang chẳng được gió đông
Nhị Kiều đã khoá xuân Đồng Tước xưa.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: