Bạn sưu tầm bài viết này hay quá, ban đầu mình cũng nghĩ là khúc nhạc, bây giờ đọc bài này thấy có lẽ như bạn nói, thì thấy có lý hơn. Cảm ơn bạn nhiều