Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vô đề (Gia Cát Lượng): Bản dịch của (Không rõ)

Mộng lớn ai người sớm tỉnh ra
Bình sinh ta vẫn biết mình ta
Lều tranh no giấc bừng con mắt
Bóng ác ngoài song đã xế tà...

Ảnh đại diện

Đàn cầm (Lưu Trường Khanh): Tại sao?

Vì sao trong nguyên văn chữ Hán viết chữ Đa trước, chữ Bất sau mà phần phiên âm lại viết là "bất đa đàn"

Ảnh đại diện

Trù Bút dịch (Lý Thương Ẩn): Lương Phủ ngâm?

Lương Phủ ngâm liệu có phải bài này không?
Bộ xuất Tề hành môn
Dao vọng đãng âm lý
Lý trung hữu tam phần
Luỹ luỹ chính tương tự
Vãn thị thuỳ gia trủng
Điền Cương, Cổ Dã Tử
Lực năng bài Nam Sơn
Văn năng tuyệt địa lý
Nhất triêu bị sàm ngôn
Nhị đào sát tam sĩ
Thuỳ năng vi thử mưu
Quốc tướng Tề Án Tử
Nếu đúng như vậy, thì sao lại "Lương Phủ ngâm thành hận tự dư"?

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: