.....
Câu "đường cái" xưa nay cũng vậy,


Theo tôi nghĩ "Đường Cái" có nghĩa là:
Ngày xưa người đàn ông lấy vợ lẽ là danh chính ngôn thuận, chứ không phải là vụng chộm.
Nói tóm lại người đàn ông có vợ lẽ vẫn không phạm vào ngũ giới của dạo Phật....
Có đúng thế không ạ!!!