Cảm ơn Trần Tâm đã đồng cảm Bài Mùa Xuân và Mẹ ! Chúc bạn sức khoẻ !