ôi!!! cảm thương thay lòng người Kỹ nữ!!!
thương thay một đoá hồng trần
đùa hoa ghẹo nguyệt cũng đầy tình thâm!!!

trong lòng tôi khi đọc bài này có một cảm xúc !! rất khó tả!!