Bài thơ rất giàu tinh cảm, man mác buồn. Không những tâm tình sâu lắng mà cả không khí lắng sâu của sông nước Nhê Va cuồn cuộn chảy cùng cái lắng sâu của thời gian trải nghiệm của tác giả Bằng Việt ở nước Nga xa xăm... Tất cả đều được thể hiện thật rực rỡ và thật tinh tế trong hồn thơ của bài thơ này. Tôi rất mê bài thơ này.Cám ơn nhà thơ Bằng Việt và cám ơn bạn Vanachi đã đưa bài thơ này lên Thi Viện của chúng ta.(Triệu Lam Châu, cảm nhận)