Tôi đọc lại bài thơ này vào tháng 5 năm 2010  để tìm và cảm nhận lại một thái độ rất đ1ng trân trọng của Nhà thơ quá cố được thể hiện trong những dòng thơ:
Đời vui đó, tiếng ca Đoàn kết
Ta nắm tay nhau xây lại đời ta
Ruộng lúa, đồng khoai, nương sắn, vườn cà
Chuồng lợn, bầy gà, đàn rau, ao cá
Dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá
Mỗi hòn than, mẩu sắn, cân ngô
Ta nâng niu gom góp dựng cơ đồ!
Cùng lúc với tình cảm ấy là nhận thức rất thực về hiện trạng ngày nay, khi người ta không "nâng niu", "gom góp " nữa mà có biểu hiện phá hoại rất rõ ràng như vụ Bùi Tiến Dũng, Hoàng Kiều....
Vài dòng chia xẻ