Tôi thấy trong một tập thơ có thêm khổ cuối như sau:

Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly.

Mong các bác trong BQT xem xét rồi đưa thêm vào cho đầy đủ. Thanks!